مقالات و فعاليت هاي پژوهشي

عنوان مقالات

سال انتشار

Two-way AF relaying in the presence of co-channel interference
E Soleimani-Nasab, M Matthaiou, M Ardebilipour, G Karagiannidis
IEEE Transactions on Communications 61 (8), 3156-3169

2013

Relay beamforming in cognitive two-way networks with imperfect channel state information

SH Safavi, M Ardebilipour, S Salari

IEEE Wireless Communications Letters 1 (4), 344-347

2012

Multi-relay MIMO Systems With OSTBC Over Nakagami-m Fading Channels

E Soleimani-Nasab, M Matthaiou, M Ardebilipour

IEEE Transactions on Vehicular Technology 62 (8), 3721-3736

2013

Joint Power Allocation and Routing in Full-Duplex Relay Network: An Outage Probability Approach

B Mahboobi, M Ardebilipour

IEEE Wireless Communications Letters, 1-4

2013

Performance analysis of multi-antenna relay networks with imperfect channel estimation

E Soleimani-Nasab, M Ardebilipour, A Kalantari, B Mahboobi

AEU-International Journal of Electronics and Communications 67 (1), 45-57

2013

Performance Analysis of Multi-Antenna Relay Networks over Nakagami-m Fading Channel

E Soleimani-Nasab, A Kalantari, M Ardebilipour

Integrated Models for Information Communication Systems and Networks: Design …

2013

Performance analysis of selective DF relay networks over Rician fading channels

E Soleimani-Nasab, A Kalantari, M Ardebilipour

2011 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), 117-122

2011

Robust cooperative relay beamforming

B Mahboobi, M Ardebilipour, A Kalantari, E Soleimani-Nasab

IEEE Wireless Communications Letters 2 (4), 399-402

2013

Performance analysis of selective combining decode‐and‐forward relay networks over Nakagami‐n and Nakagami‐q fading channels

E Soleimani‐Nasab, M Ardebilipour, A Kalantari

Wireless Communications and Mobile Computing 14 (16), 1564-1581

2014

Joint maximum-likelihood frequency offset and channel estimation for multiple-input multiple-output–orthogonal frequency-division multiplexing systems

S Salari, M Ardebilipour, M Ahmadian

IET communications 2 (8), 1069-1076

2008

Channel and frequency offset estimation for MIMO-OFDM systems

S Salari, M Ardebilipour, M Ahmadian

Applied Sci 8, 809-815

2008

Multi-hop cooperative communication technique for cognitive DF and AF relay networks

M Najafi, M Ardebilipour, E Soleimani-Nasab, S Vahidian

Wireless Personal Communications 83 (4), 3209-3221

2015

Two-way interference-limited AF relaying over Nakagami-m fading channels

E Soleimani-Nasab, M Matthaiou, GK Karagiannidis, M Ardebilipour

2013 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 4275-4281

2013

Performance analysis of best selection DF relay networks over Nakagami-n fading channels

A Kalantari, E Soleimani-Nasab, M Ardebilipour

2011 19th Iranian Conference on Electrical Engineering, 1-5

2011

Spread spectrum code estimation by genetic algorithm

VR Asghari, M Ardebilipour

International Journal of signal processing 1 (4), 301-304

2004

Performance comparison of RLS and LMS channel estimation techniques with optimum training sequences for MIMO-OFDM systems

MA Mohammadi, M Ardabilipour, B Moussakhani, Z Mobini

2008 5th IFIP International Conference on Wireless and Optical …

2008

Performance analysis of simultaneous location and power estimation using WLS method for cognitive radio

M Kazemi, B Mahboobi, M Ardebilipour

IEEE Communications Letters 15 (10), 1062-1064

2011

Performance analysis of opportunistic relaying over imperfect non-identical log-normal fading channels

A Kalantari, M Mohammadi, M Ardebilipour

2011 IEEE 22nd International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio …

2011

Outage probability based robust distributed beam-forming in multi-user cooperative networks with imperfect CSI

B Mahboobi, E Soleimani-Nasab, M Ardebilipour

Wireless personal communications 77 (3), 1629-1658

2014

Performance analysis of generic amplify-and-forward cooperative networks over asymmetric fading channels

M Mohammadi, Z Mobini, M Ardebilipour, B Mahboobi

Wireless personal communications 72 (1), 49-70

2013

Optimal spectrum sensing in fast fading Rayleigh channel for cognitive radio

M Mohammadkarimi, B Mahboobi, M Ardebilipour

IEEE Communications Letters 15 (10), 1032-1034

2011

On the performance of multi-antenna AF relaying systems over Nakagami-m fading channels

E Soleimani-Nasab, M Matthaiou, M Ardebilipour

2013 IEEE International Conference on Communications (ICC), 3041-3046

2013

Interference aware resource allocation in orthogonal frequency-division multiple access-based relay networks

ES Alikhani, B Mahboobi, M Ardebilipour

IET communications 6 (11), 1364-1373

2012

Linear pre-coding in MIMO–CDMA relay networks

MH Golbon-Haghighi, B Mahboobi, M Ardebilipour

Wireless personal communications 79 (2), 1321-1341

2014

Improved weighted RSS positioning algorithm for cognitive radio

M Kazemi, M Ardebilipour, N Noori

IEEE 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIGNAL PROCESSING PROCEEDINGS, 1502-1506

2010

QoS aware power allocation in multi-hop multi-relay network

B Mahboobi, MA Mohammadi, M Ardebilipour, A Moratab

International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control …

2010

Spread spectrum code estimation by particle swarm algorithm

VR Asghari, M Ardebilipour

International Journal of Signal Processing 2 (4), 268-272

2005

Stochastic robust collaborative beamforming: Non-regenerative relay

MAM Sadr, B Mahboobi, S Mehrizi, MA Attari, M Ardebilipour

IEEE Transactions on Communications 64 (3), 947-958

2016

Multi-Antenna AF Two-Way Relaying Over Nakagai-$$$$ Fading Channels

E Soleimani-Nasab, M Ardebilipour

Wireless personal communications 73 (3), 717-729

2013

EM-based turbo receiver design for low-density parity-check-coded MIMO-OFDM systems with carrier-frequency offset

S Salari, M Ahmadian, M Ardebilipour, JP Cances, V Meghdadi

IET communications 2 (1), 107-112

2008

Automatic digital signal types recognition using si-nn and hos

A Ebrahimzadeh, M Ardebilipour, A Movahedian

2007 IEEE International Conference on Communications, 2745-2748

2007

Receive and transmit array antenna spacing and their effect on the performance of SIMO and MIMO systems by using an RCS channel model

N Ebrahimi-Tofighi, M ArdebiliPour, M Shahabadi

World Academy of Science, Engineering and Technology 36, 1-5

2007

Multiple antenna relay beamforming for wireless peer to peer communications

HMH GOLBON, B Mahboobi, M Ardebilipour

JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND TELECOMMUNICATION (JIST) 1 (4), 209-215

2013

Node and Symbol Power Allocation in Time-varying Amplify and Forward Dual-hop Relay Channels

M Mohammadi, P Sadeghi, M Ardebilipour

IEEE Transactions on Vehicular Technology 62 (1), 432 - 439

2013

Near-optimal power aware routing for amplify-and-forward multi-hop networks

A Raeisi, B Mahboobi, S Zokaei, M Ardebilipour

2011 IEEE GCC Conference and Exhibition (GCC), 521-524

2011

Power-optimized multi-hop multi-branch amplify-and-forward cooperative systems

MA Mohammadi, B Mahboobi, M Ardebilipour, Z Mobini

IEEE 5th International Symposium on Wireless Pervasive Computing 2010, 534-539

2010

Channel estimation in time and frequency domain in OFDM systems

Z Taheri, M Ardebilipour, MA Mohammadi

2009 International Conference on Wireless Networks and Information Systems …

2009

MIMO-OFDM non-regenerative relay channel estimation using compressed sensing

A Akbarpour-Kasgari, M Ardebilipour, F Afghah

2015 49th Annual Conference on Information Sciences and Systems (CISS), 1-5

2015

Performance analysis and power allocation for multi-hop multi-branch amplify-and-forward cooperative networks over generalized fading channels

M Mohammadi, M Ardebilipour, Z Mobini, RAS Zadeh

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2013 (1), 160

2013

On the performance of multi-antenna AF two-way relaying over Nakagami-m fading channels

E Soleimani-Nasab, M Ardebilipour

6th International Symposium on Telecommunications (IST), 200-204

2012

Distributed beamforming for SINR balancing approach in cognitive two-way relay networks with imperfect channel state information

SH Safavi, M Ardebilipour, V Jamali, M Ahmadian

20th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2012), 1342-1346

2012

Adaptive radio resource allocation with frequency reusing for OFDMA cellular relay networks

ES Alikhani, B Mahboobi, M Ardebilipour, H Kheyri, SAS Alikhani

2011 Third International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN …

2011

Resource allocation and frequency reusing for multihop relay systems

ES Alikhani, B Mahboobi, M Ardebilipour, AS Alikhani

2011 19th Iranian Conference on Electrical Engineering, 1-6

2011

Frequency offset synchronization and channel estimation for MIMO-OFDM systems

S Salari, M Ardebilipour, M Ahmadian

The 9th International Conference on Advanced Communication Technology 3 …

2007

Probability-based pilot allocation for MIMO relay Distributed compressed sensing channel estimation

A Akbarpour-Kasgari, M Ardebilipour

EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2018 (1), 18

2018

Multicast relay beamforming in CDMA networks: nonregenerative approach

B Mahboobi, S Mehrizi, M Ardebilipour

IEEE Communications Letters 19 (8), 1418-1421

2015

Non-linear space–time Kalman filter for cooperative spectrum sensing in cognitive radios

M Mohammadkarimi, B Mahboobi, M Ardebilipour

IET Communications 8 (1), 92-104

2014

Optimal beamforming in wireless multiuser MIMO-relay networks

MH Golbon-Haghighi, M Shirazi, B Mahboobi, M Ardebilipour

2013 21st Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 1-5

2013

Space-time block codes assisted by fast turbo codes

A Razi, M Ardebilipour, F Afghah

2008 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and …

2008

Joint carrier-frequency offset and channel estimation for MIMO-OFDM transmission

S Salari, M Ardebilipour, M Ahmadian

Wireless Personal Communications 47 (2), 303-314

2008

EM-based joint ML estimation of carrier frequency offset and channel coefficients in MIMO-OFDM systems

S Salari, M Ardebilipour, M Ahmadian, V Meghdadi, JP Cances

2007 IEEE 18th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio …

2007

Carrier-frequency offset estimation via the EM algorithm for MIMO-OFDM iterative receivers

S Salari, M Ahmadian, M Ardebilipour, V Meghdadi, JP Cances

Fifth Annual Conference on Communication Networks and Services Research …

2007

MIMO relay compressed channel estimation using optimized pilot placements

A Akbarpour-Kasgari, M Ardebilipour

2017 Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2028-2031

2017

Performance analysis of multi-antenna relay systems with imperfect channel estimation

A Kalantari, E Soleimani-Nasab, M Ardebilipour

2012 20th Telecommunications Forum (TELFOR), 823-826

2012

Cooperative proactive spectrum sensing for cognitive radio networks

M Mohammadkarimi, B Mahboobi, M Ardebilipour

2010 6th International Conference on Wireless Communications Networking and …

2010

Direct Sequence and Time Hopping ultra wideband over IEEE. 802.15. 3a channel model

Z Shaterian, M Ardebilipour

2008 16th International Conference on Software, Telecommunications and …

2008

Turbo receiver design with carrier-frequency offset estimation for LDPC-coded MIMO OFDM systems

S Salari, M Ardebilipour, M Ahmadian, JP Cances, V Meghdadi

The 9th International Conference on Advanced Communication Technology 3 …

2007

Impact of Unknown Time-varying Fading on the Information Rates of Amplify and Forward Cooperative Systems

M Mohammadi, P Sadeghi, T Lamahewa, M Ardebilipour

IEEE Transactions on Wireless Communications 12 (1), 146 - 157

2013

SINR balancing approach for network beamforming in cognitive two-way relay networks

SH Safavi, M Ardebilipour, RAS Zadeh, A Piltan

2011 11th International Conference on Hybrid Intelligent Systems (HIS), 481-485

2011

Performance analysis of multi-antenna AF two-way relaying over Rayleigh fading channels

E Soleimani-Nasab, A Kalantari, M Ardebilipour, O Rajabi

2011 19thTelecommunications Forum (TELFOR) Proceedings of Papers, 517-519

2011

Relay selection for multiuser mimo amplify-and-forward relaying systems

MA Mohammadi, M Ardebilipour, Z Mobini

2009 International Conference on Ultra Modern Telecommunications & Workshops …

2009

Maximum-likelihood carrier-frequency synchronization and channel estimation for MIMO-OFDM systems

S Salari, M Ahmadian, M Ardebilipour, V Meghdadi, JP Cances

Wireless Technology, 161-176

2009

A method for coverage control in Wireless Sensor Networks with two degrees of freedom

M Negahdar, M Ardebilipour, M Mapar

2008 Second International Conference on Electrical Engineering, 1-4

2008

A novel implitation of reverse link acquisition

M Ardebilipour, R Tafazolli

IET Digital Library

2000

Pilot allocation approaches for channel estimation in MIMO relay networks

A Akbarpour-Kasgari, M Ardebilipour

IET Communications 12 (16), 2030-2037

2018

Outage probability of opportunistic relaying in poisson wireless networks

MM Razi, M Mohammadi, M Ardebilipour, M Sebt

Wireless Personal Communications 83 (1), 755-764

2015

Correction to" Two-Way AF Relaying in the Presence of Co-Channel Interference"[Aug 13 3156-3169]

E Soleimani-Nasab, M Matthaiou, M Ardebilipour, GK Karagiannidis

IEEE Transactions on Communications 62 (3), 1152-1152

2014

Statistical analysis of linear spatial holes estimators in cognitive radio

M Kazemi, M Ardebilipour, B Mahboobi

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2012 (1), 31

2012

High-Gain Array Antenna Based on Composite Right/Left-Handed Transmission Line

N Zhu, Q Feng, ZA Wu

International Journal of Communications, Network and System Sciences 4 (11), 696

2011

GLRT based active spectrum sensing for cognitive radio systems

M Mohammadkarimi, B Mahboobi, M Ardebilipour

2010 6th International Conference on Wireless Communications Networking and …

2010

A Dynamic AOA-RSS Positioning Algorithm for Cognitive Radio

M Kazemi, M Ardebilipour, N Noori

2010 6th International Conference on Wireless Communications Networking and …

2010

MIMO ad hoc network meets cross layer design

ES Nasab, M Ardebilipour, M Kashiha

2009 IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference …

2009

Design and implementation of Vector Quantizer for a 600 bps cocoder Based on MELP

F Khalili, M Ardebilipour, H Sameti

2009 11th International Conference on Advanced Communication Technology 2 …

2009

Improve efficiency of ad hoc networks with MIMO communication and cross layer MAC design

ES Nasab, M Ardebilipour

2009 11th International Conference on Advanced Communication Technology 2 …

2009

Fast turbo codes concatenated with space-time block codes

F Afghah, M Ardebilipour, A Razi

Journal of Applied Sciences 8 (16), 2867-2873

2008

Constant Envelope Precoding in Multi-Cell Massive MIMO Systems: A High-Throughput Pilot Contamination Aware Scheme

SMM Shahabi, Y Omid, M Ardebilipour

2018 Wireless Advanced (WiAd), 1-6

2018

Optimal detection of faded pilot signal in mimo channels with applications in cognitive radio systems

B Mahboobi, M Ardebilipour, M Mohammadkarimi

Wireless Personal Communications 83 (2), 1579-1593

2015

Buffer-aided relay selection with inter-relay interference mitigation for successive multiple antennas relay systems

M Darabi, M Ardebilipour, B Maham

7'th International Symposium on Telecommunications (IST'2014), 1015-1019

2014

Spatial-temporal cooperative spectrum sensing in flat fading channels for cognitive radio using extend kalman filter

B Mahboobi, M Mohammadkarimi, M Ardebilipour

Wireless personal communications 75 (1), 195-218

2014

2013 Index IEEE Transactions on Wireless Communications Vol. 12

B Aazhang, M Abdallah, A Abdrabou, A Abedi, W Abediseid, ...

IEEE Transactions on Wireless Communications 13 (1), 499

2014

Cooperative spectrum sensing in cognitive radio networks under primary outage constraint

V Jamali, M Ahmadian, SH Safavi, M Ardebilipour

20th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2012), 1368-1372

2012

The impact of unknown correlated Rayleigh fading on the information rates of dual-hop amplify and forward relay channels

M Mohammadi, P Sadeghi, TA Lamahewa, M Ardebilipour

2011 5th International Conference on Signal Processing and Communication …

2011

Uplink and downlink beamforming in two-way relay networks

O Rajabi, A Kalantari, E Soleimani-Nasab, M Ardebilipour

2011 19thTelecommunications Forum (TELFOR) Proceedings of Papers, 373-376

2011

Joint power adaptation and interference avoidance for unlicensed wireless systems: A game theoretic approach

SM Beheshti, B Mahboobi, M Ardebilipour

International Journal of Information and Communication Technology 3

2011

Joint interference avoidance and spectrum sharing for unlicensed wireless systems

SM Beheshti, M Ardebilipour, B Mahboobi

2011 19th Iranian Conference on Electrical Engineering, 1-6

2011

An adaptive method for multi-user MIMO power controlled systems

M Kashiha, M Ardebilipour, E Soleimani-Nasab

2010 IEEE International Conference on Wireless Communications, Networking …

2010

A new method for multi-user MIMO power controlled systems

M Kashiha, M Ardebili-Pour, E Soleimani-Nasab, MA Mohammadi

2009 IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference …

2009

Power Controlled Uplink Performance Analysis under Soft Handover in DS-CDMA Systems along with Convolutional Coding Scheme

Z Mobini, MA Mohammadi, HA Rohi, M Ardebilipour

2008 ISECS International Colloquium on Computing, Communication, Control …

2008

Adaptive method for decreasing over-covered areas in wireless sensor networks

M Negahdar, M Ardebilipour, M Mapar

2008 The Fourth International Conference on Wireless and Mobile …

2008

Turbo receiver design with EM-based frequency synchronization for MIMO-OFDM systems

S Salari, M Ahmadian, M Ardebilipour, V Meghdadi, JP Cances

2007 IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, 1-4

2007

Improving MIMO relay compressed sensing-based channel estimation and pilot allocation

A Akbarpour-Kasgari, M Ardebilipour

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2019 (1), 75

2019

A novel fast two stage method for wideband spectrum sensing

A Molazadeh, M Ghasimi, M Ardebilipour

Physical Communication 33, 172-177

2019

Constant envelope precoding in multi-cell massive MIMO systems with channel uncertainty

SMM Shahabi, M Ardebilipour, SMR Hosseini, Y Omid

Physical Communication

2019

Low-Overhead Constant Envelope Precoding in Multi-Cell Massive MIMO Systems with Pilot Contamination

SMM Shahabi, M Ardebili-pour, Y Omid, M Kazemi

IET Communications

2019

Downlink Precoding Design for Full-Duplex Enabled Massive MIMO Systems with Low Hardware Complexity

Y Omid, SMM Shahabi, M Ardebilipour

2018 9th International Symposium on Telecommunications (IST), 324-329

2018

Optimal Cooperative Relaying for Cognitive Radio Networks with Three Unlicensed Links

ZM Bakhsh, JZ Moghaddam, M Ardebilipour

2018 9th International Symposium on Telecommunications (IST), 315-319

2018

A Queue Length Based Multipath Routing For MANET: A Stochastic Approach

M Golbabapour, M Ardebilipour, B Mahboobi

Computer Networks Letters 3 (1), 32-39

2018

Massive MIMO-OFDM Channel Estimation via Distributed Compressed Sensing

A Akbarpour-Kasgari, M Ardebilipour

IEEE Wireless Communications Letters

2018

Population Based Pilot Allocation for MIMO Relay Compressed Channel Estimation

A Akbarpour-Kasgari, M Ardebilipour

Electrical Engineering (ICEE), Iranian Conference on, 429-434

2018

Mimo-OFDM Compressed Channel Estimation Using Forward-Backward Pursuit

A Akbarpour-Kasgari, M Ardebilipour

Electrical Engineering (ICEE), Iranian Conference on, 670-673

2018

Distributed Compressed Sensing-Based Channel Estimation and Pilot Allocation for MIMO Relay Networks

A Akbarpour-Kasgari, M Ardebilipour

Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical …

2018

Robust Cooperative Relay Beamforming

B Mahboobi, M Ardebilipour, A Kalantari, E Soleimani-Nasab

arXiv preprint arXiv:1703.01873

2017

2014 Index IEEE Transactions on Communications Vol. 62

F Abbasi, K Abdel-Ghaffar, A Abdipour, A Abou Saleh, C Abou-Rjeily, ...

IEEE Transactions on Communications 62 (12), 4455

2014

Outage performance analysis of opportunistic decode-and-forward cooperative systems with spatially random relays

MM Razi, M Mohammadi, M Ardebilipour, M Sebt

2014 22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 1459-1462

2014

2013 Index IEEE Wireless Communications Letters Vol. 2

A Abbasi, S Abdallah, K Abed-Meraim, W Abediseid, A Agarwal, N Ahmad, ...

IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS 3 (1), 97

2014

Distributed Relay Beamforming in Cognitive Two-Way Networks: SINR Balancing Approach

SH Safavi, M Ardebilipour

International Journal of Communications, Network and System Sciences 5 (10), 678

2012

Joint power allocation and relay selection in cooperative ad-hoc networks with multi-hop diversity

M Mohammadi, Z Mobini, M Ardebilipour

2011 The 14th International Symposium on Wireless Personal Multimedia …

2011

Cross–Layer Design in Wireless Ad Hoc Networks with Multiple Antennas

E Soleimani-Nasab, M Ardebilipour, M Kashiha

Mobile Ad-Hoc Networks: Protocol Design

2011

Multi-objective resource allocation for OFDM-based cognitive radio systems.

P Praveenkumar, R Amirtharajan, K Thenmozhi, ...

Journal of Applied Sciences 12 (4), pp: 40-43.-327

2011

MPSK Symbol Error Rate minimization in OFDM systems coupled with deterministic PAPR reduction technique

A Morattab, M Ardebilipour, B Mahboobi

International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control …

2010

Reliable and Distributed Power Optimized Routing in Multihop Cooperative Networks

Z Mobini, S Zokaei, MA Mohammadi

2010 6th International Conference on Wireless Communications Networking and …

2010

Accurate SAT based TOA extraction and synchronization for ultra wideband ad hoc networks

M Tajvidi, M Ardebilipour, A Sattarzadeh

2010 IEEE 18th Signal Processing and Communications Applications Conference …

2010

Concatenated RS-convolutional codes for MIMO-OFDM system.

P Praveenkumar, K Thenmozhi, JBB Rayappan, R Amirtharajan, ...

Information Technology Journal 13 (12), 436-439

2010

A New Cross Layer MAC Protocol Design for MIMO Ad Hoc Networks

E Soleimani-Nasab, M Ardebilipour, M Kashiha

17th Telecommunications forum TELFOR

2009

Performance Analysis in SIR-Based Power Controlled Uplink DS-CDMA Systems using Soft Handover Technique with Convolutional Coding Scheme

Z Mobini, MA Mohammadi, HA Rohi, M Ardebilipour

2008 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and …

2008

Concatenation of space-time block codes and LDPC codes

F Afghah, M Ardebilipour, A Razi

Networks 2008-The 13th International Telecommunications Network Strategy and …

2008

Concatenation of LDPC & Space-Time Codes

M Ardebilipour

Networks 2008-The 13th International Telecommunications Network Strategy and …

2008

Serial equalization structure for channel compensation in OFDM systems

MA Mohammadi, M Ardabilipour, B Moussakhani, Z Mobini

2008 5th IFIP International Conference on Wireless and Optical …

2008

Near Shannon limit error-correcting coding and decoding: Turbo-codes.

F Afghah, M Ardebilipour, A Razi, F Afghah, M Ardebilipour, A Razi, ...

Journal of Applied Sciences 8 (16), pp: 2232-2236

2008

Research on adaptive subcarrier-bit-power allocation for OFDMA.

Z Jiangxin, W Yanlong, L Chang, C Ramesh, V Vaidehi, O Edfors, ...

Information Technology Journal 11 (9), 336-341

2008

A new steiner channel estimation method in MIMO OFDM systems.

GA Hussain, M Bt. Mokhtar, RS Azmir B. Raja, IIM Al-Kebsi, ...

Asian Journal of Applied Sciences 4 (7), 2776-2780

2008

Channel and frequency offset estimation for MIMO-OFDM systems.

Y Li, L Zhang, A Latif, ND Gohar, IIM Al-Kebsi, C Ramesh, V Vaidehi, ...

Information Technology Journal 11 (8), 1061-1066

2008

Optical wireless communications

RJ Green, MS Leeson

IET Communications 2 (1), 1

2008

Determining of Threshold Levels of Burst by Burst AQAM/CDMA in Slow Rayleigh Fading Environments

F Nejadebrahimi, M ArdebiliPour

World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal …

2007

Carrier-Frequency Offset Estimation via the EM Algorithm for MIMO-OFDM Iterative Conference.

S Salari, M Ardebilipour, M Ahmadian, JP Cances, V Meghdadi

IEEE CNSR Communication Networks and Services Research Conference

2007

EM-Based Channel Estimation Algorithms for MIMO Turbo Receivers

S Salari, M Ahmadian, M Ardebilipour

2007 International Conference on Electrical Engineering, 1-5

2007

Investigation of the Effect of Fading Correlation on Performance of MIMO Systems Using an RCS Channel Model

N Ebrahimi-Tofighi, M ArdebiliPour, M Shahabadi, S Rajabi

The 9th International Conference on Advanced Communication Technology 3 …

2007

Genetic algorithm assisted channel estimation for multi-user communication systems

A Ghasemmehdi, VR Asghari, M Ardebilipour

WSEAS Transactions on Communications 5 (5), 930

2006

Time variant genetic algorithm assisted code estimation for spread spectrum systems

VR Asghari, M Ardebilipour

Proceedings of the 6th WSEAS international conference on Multimedia systems …

2006

Acquisition techniques for mobile CDMA systems.

M Ardebilipour

University of Surrey (United Kingdom).

2000

A MIMO-OFDM channel estimation approach using time of arrivals.

S Salari, M Ardebilipour, M Ahmadian, C Berrou, A Glavieux, H Bolcskei, ...

Journal of Applied Sciences 8 (5), 1261-1271

1996

A Novel DS-CDMA Direction of Arrival Estimator for Frequency-Selective Fading Channel with Correlated Multipath by Using Beamforming Filter

V Jamali Kooshkghazi, N Reisi, M Ahmadian, S Salari, ...

2018 Wireless Advanced (WiAd)

J Choi, A Aftan, M Benaissa, H Behairy, CA Scheme, S MohammadMahdi, ...

An Optimized Neural Network and Instantanous Features for Digital Modulation Classification

M Ardebilipour, A Ebrahimzadeh

Thechnical program committees

M Abedi, A Abedini, E Abiri, V Abootalebi, F Adibniya, AA Afzalian, ...

Session IOA: Wireless Communications (X)

S Salari, M Ardebilipour, M Ahmadian, JP Cances, V Meghdadi, G Zeng, ...

Session SA: Wireless Communication Technology (V)

ES Nasab, M Ardebilipour, X Huang, S Wijesekera, D Sharma

Spreading Sequence Adaptation for Dynamic MC-CDMA Systems

SM Beheshti, B Mahboobi, M Ardebilipour

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/08
تعداد بازدید:
329
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.